Home България Спешната помощ по въздуха ще стане реалност в началото на следващата година, според проф. Гетов.

Спешната помощ по въздуха ще стане реалност в началото на следващата година, според проф. Гетов.

by admin
Спешната помощ по въздуха ще стане реалност в началото на следващата година, според проф. Гетов.

Спешната помощ по въздуха ще стане реалност в началото на следващата година. Това е резултат от усилията на Министерството на здравеопазването да подобри достъпа до медицинска помощ в отдалечени и труднодостъпни райони.

Идеята за въздушна спешна помощ е вече добре позната и успешно се използва в други страни. Тя представлява изключително полезен инструмент за бързо и ефективно реагиране при спешни ситуации, когато времето е от съществено значение.

Министерството на здравеопазването работи активно по осигуряването на необходимите ресурси и обучение за персонала, който ще участва в операциите по спешна помощ по въздуха. Спасителният екип ще бъде оборудван с необходимите медицински инструменти и апаратура, които ще им позволят да предоставят качествена медицинска помощ дори на най-труднодостъпните места.

Това ново развитие в системата за здравеопазване ще донесе значителни ползи за гражданите, особено за тези, които живеят в отдалечени селски райони или планински области. В случай на спешна нужда от медицинска помощ, екипът по спешна помощ по въздуха ще може да достигне до пациента значително по-бързо и да му предостави необходимата помощ.

Спешната помощ по въздуха ще бъде организирана чрез сътрудничество с други институции и организации, като например ВВС и Министерството на отбраната. Това партньорство ще гарантира успешното изпълнение на операциите и оптимално използване на ресурсите.

Очаква се спешната помощ по въздуха да бъде приложена в началото на следващата година и да стане неразделна част от системата за здравеопазване в България. Това е още един крачка напред към подобряване на достъпа до медицинска помощ и гарантиране на безопасността и благополучието на гражданите.

Източник: petel.bg

You may also like

Our Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Newsletter

Laest News

@2021 – All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign