Home България Препоръчват се промени в тарифите за водата

Препоръчват се промени в тарифите за водата

by admin
Препоръчват се промени в тарифите за водата

Предлагат се промени в цените на водата. Предложени са промени в Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, които ще променят условията и реда за изменение и/или преразглеждане на одобрените цени по време на регулаторния период. Тези предложения са пуснати за обществено обсъждане.

Съществуващата нормативна уредба не предвижда възможност за годишни промени в цените на ВиК услугите. Това означава, че е необходимо да се извършат изменения, които ще дадат възможност за по-голяма гъвкавост при определяне и коригиране на цените.

Целта на тези предложения е да осигурят по-добра прозрачност и ефективност при определяне на цените на ВиК услугите. С новата нормативна уредба ще бъде по-лесно да се отчитат факторите, които влияят върху цената, като например разходите за доставка на вода, поддръжка на инфраструктурата и други.

Предложените промени също така ще дадат възможност за по-голямо участие на обществеността в процеса на определяне на цените. Ще бъде осигурена публична консултация, която ще позволи гражданите и заинтересованите страни да изразят своето мнение и да предложат свои идеи.

Тези промени са от съществено значение за подобряване на услугите за водоснабдяване и канализация. С новата нормативна уредба ще бъде постигната по-добра балансираност между интересите на потребителите и доставчиците на услуги.

Общественото обсъждане на предложените промени е отворено за всички граждани, които имат интерес или засегнатост от цените на ВиК услугите. Всеки може да изрази своята позиция и да допринесе за подобряването на регулационния процес.

Тези промени са стъпка напред към по-добро управление на водните ресурси и по-добри услуги за гражданите. Очаква се, че след общественото обсъждане ще бъде приета новата нормативна уредба, която ще доведе до по-справедливи и прозрачни цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

Източник: flashnews.bg

You may also like

Our Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Newsletter

Laest News

@2021 – All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign