Home България Невероятна трансформация: Революционна промяна в системата за оценяване на учениците!

Невероятна трансформация: Революционна промяна в системата за оценяване на учениците!

by admin
Невероятна трансформация: Революционна промяна в системата за оценяване на учениците!

Министърът на образованието и науката, проф. Галин Цоков, заяви, че е необходима промяна в начина, по който се оценяват учениците в българските училища. Той подчерта, че оценяването трябва да бъде насочено към измерване на техните умения и компетентности, вместо да се фокусира само върху механичното възпроизвеждане на знания.

Тази идея беше изразена от министъра по време на среща с директорите от системата на образованието в България. Презентацията му беше представена от пресцентъра на Министерството.

Промяната в начина на оценка ще даде възможност за по-обективно измерване на уменията и компетентностите на учениците. Това ще им помогне да развият своя потенциал и да придобият необходимите знания за успешна академична и професионална реализация.

Министър Цоков подчерта значимостта на индивидуалния подход при оценяването на учениците. Той сподели, че всеки ученик е уникален и има свои силни страни и интереси. Затова е важно да се вземат предвид тези индивидуални особености при оценяването.

Освен това, министърът на образованието и науката подчерта необходимостта от разнообразие в начините на оценка. Той препоръчва използването на различни методи и инструменти за измерване на уменията и компетентностите на учениците. Това може да включва проекти, практически задачи, групова работа и други активности, които ще дадат по-реалистична картина за знанията и уменията на учениците.

Министър Цоков призова директорите да бъдат активни партньори в процеса на промяна в начина на оценка. Той ги прикани да сътрудничат с учителското общество и родителите, за да се постигне консенсус относно новите методи и подходи към оценяването.

Също така, министърът на образованието и науката подчерта важността на обучението на учителите в областта на оценяването. Той заяви, че ще се предоставят необходимите ресурси и обучение за учителите, за да могат да прилагат новите методи и инструменти за оценка.

Промяната в начина на оценка е част от по-широката реформа в българското образование. Целта е да се подобри качеството на образованието и да се подготвят ученици, които са готови за предизвикателствата на съвременния свят.

В заключение, министър Цоков заяви, че промяната в начина на оценка е необходима стъпка към модернизацията на българското образование. Това ще помогне за развитие на учениците и техните умения, които ще им бъдат полезни през целия им живот.

Източник: flashnews.bg

You may also like

Our Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Newsletter

Laest News

@2021 – All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign