Home България МОСВ запазва Родопския лопен чрез създаване на нов резерват

МОСВ запазва Родопския лопен чрез създаване на нов резерват

by admin
МОСВ запазва Родопския лопен чрез създаване на нов резерват

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов обяви село Дрангово за защитена местност, където се намира находище на родопски лопен. Това решение е важна стъпка за запазването на биоразнообразието и екосистемата в района.

Находището на родопски лопен в село Дрангово е от изключителна природна и научна стойност. Този вид растение е характерен за Родопите и представлява значим фактор за опазването на природното богатство в България.

За да се гарантира запазването и опазването на този уникален вид, министърът Попов декларира селото като защитена местност. Това означава, че ще бъдат предприети необходимите мерки за опазване на родопския лопен и неговата природна среда.

Решението да се обяви Находище на родопски лопен – село Дрангово за защитена местност е следствие от дългогодишни научни изследвания и експертни оценки. Те потвърждават важността на този вид за биологичното разнообразие и съхранението на екосистемата.

Село Дрангово се намира в Родопите, които са известни с богатството си от природни ресурси и уникалната си флора и фауна. Обявяването на това място за защитена местност ще допринесе за запазването на ценните природни ресурси и ще осигури подходяща среда за размножаване и развитие на родопския лопен.

Министър Попов подчерта, че опазването на биоразнообразието е от особена важност за България. Той призовава всички граждани да спазват законодателството и да помагат за запазването на уникалните видове растения и животни, които обитават страната ни.

Обявяването на “Находище на родопски лопен – село Дрангово” за защитена местност е положителна стъпка към опазването на природата и биоразнообразието в България. Това решение ще има дългосрочни ползи за екосистемата и ще осигури устойчиво развитие на региона.

Източник: petel.bg

You may also like

Our Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Newsletter

Laest News

@2021 – All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign