Home България Енергийна бедност: Почти половината от населението в България се сблъсква с кризата

Енергийна бедност: Почти половината от населението в България се сблъсква с кризата

by admin
Енергийна бедност: Почти половината от населението в България се сблъсква с кризата

България е страната с най-висока енергийна бедност в Европейския съюз, според Теодора Пенева, главен асистент в Института за икономически изследвания (ИИИ) към БАН. Това беше заявено по време на форума “Зелена седмица 2023”, който беше посветен на зеления преход в страните от Централна и Източна Европа. Според данните, около 40% от населението живее в енергийна бедност.

Тази информация подчертава сериозния проблем, пред който е изправена България. Енергийната бедност оказва неблагоприятно влияние върху живота на много хора и представлява заплаха за техния достоен живот. Нуждаем се от конкретни мерки и политики, които да помогнат на хората да се освободят от това положение.

Един от начините за намаляване на енергийната бедност е инвестирането в ефективно използване на енергията и възобновяеми източници на енергия. Това би могло да помогне на хората да намалят разходите си за енергия и да живеят по-достойно.

Освен това, трябва да се обърне внимание и на социалните аспекти на проблема. Нужно е да се осигури достъп до енергия за всички групи от обществото, включително за най-уязвимите. Само по този начин можем да гарантираме равни възможности за всички граждани.

България трябва да работи активно за преодоляване на енергийната бедност и за изграждането на устойчива икономика, която ще осигури благосъстоянието на своите граждани. Това изисква сътрудничество между правителството, бизнеса и обществеността, както и инвестиции в различни проекти и програми.

Единствено чрез обединени усилия можем да променим положението и да осигурим по-добро бъдеще за всички българи. Нека работим заедно, за да преодолеем предизвикателствата и да постигнем напредък в борбата с енергийната бедност.

Източник: flashnews.bg

You may also like

Our Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Newsletter

Laest News

@2021 – All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign