Home България Българите изключително активни пред компютъра, но се сблъскват с трудности в разбирането на написаното

Българите изключително активни пред компютъра, но се сблъскват с трудности в разбирането на написаното

by admin
Българите изключително активни пред компютъра, но се сблъскват с трудности в разбирането на написаното

Българите са изключително активни пред компютъра, но имат сериозни затруднения с разбирането на писаното. Според ново изследване, България заема последно място в Европейския съюз по отношение на медийната грамотност, като дори Сърбия я изпреварва. Проучването, проведено от Института “Отворено общество-София” в рамките на Индекса за медийна грамотност за 2023 година, потвърждава тези факти.

Според данните от проучването, българските граждани се отличават с висока активност пред компютъра. Те често ползват интернет и социалните мрежи, но имат сериозни проблеми при разбирането на информацията, която прочитат. Това е особено тревожно, тъй като медийната грамотност е ключов фактор за участие в обществения живот и за разбиране на сложни проблеми.

Изследването показва, че България се нуждае от сериозни усилия за подобряване на медийната грамотност на своите граждани. Това включва не само укрепване на образователната система, но и разработване на специални програми и инициативи, които да помогнат на хората да разбират по-добре писаната информация.

В сравнение с другите държави от ЕС, България изостава значително в тази област. Със заплашващото последно място в Индекса за медийна грамотност за 2023 година, е ясно, че трябва да се предприемат незабавни действия за промяна на тази негативна тенденция.

Медийната грамотност е от решаващо значение за развитието на обществото и за формирането на информационна култура. Това е ключов фактор за активно участие в демократични процеси и за критично мислене. Затова е необходимо да се обърне специално внимание върху подобряването на медийната грамотност в България, за да се осигури по-добро разбиране на писаната информация и по-критичен подход към нея.

В заключение, изследването ясно показва, че българските граждани са много активни пред компютъра, но имат сериозни затруднения с разбирането на писаното. Това изоставане в медийната грамотност е тревожен факт и изисква незабавни действия за подобряване на образованието и информационната култура в страната.

Източник: flashnews.bg

You may also like

Our Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Newsletter

Laest News

@2021 – All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign